Historik

Älmhults Flak & Container Service AB startade 1992 med 1 anställd som arbetade utifrån en servicelastbil med reparationer av kapell och stativ. På hösten senare samma år köptes en lagerlokal som byggdes om till verkstad.

1996 skedde en tillbyggnad med enhall och kontor.

År 2000 utökades verksamheten med en filial i Jönköping och en ambulerande reparatör som åtgärdar problem på plats hos kunden.

Under år 2005 byggdes en ny anlägggning med två nya skepp, detta innebar en fördubbling av kapaciteten.

År 2008 utökades servicenivån ytterliggare när en toppmodern buss och lastbilstvätt byggdes.

Företaget har idag femton anställda varav två arbetar med administration.

ÄF&CS's styka är snabbhet och flexibilitet, vilket ger våra kunder så korta stilleståndfstider som möjligt. Vi utför alla typer av reparationer på lastbärare, alt från tunga bitar som bromsar, hjul och axlar till lagningar av predrnningar och kaprll.

Vi servar lastbärarflottor åt stora firmor som kör för IKEA, bl.a. Bring Logistics från Norge, LKW Walter från Österrike, Vad Dieren från Holland och DSV från Danmark. Älmhults Flak & Container Service riktar sig dock inte bara till de stora trailerspeditörerna utan vi ser oss lika mycket som ett lokalt företag för de lokala åkrarna. 

Kontaktperson:
Paul Ohlsson, vd och grundare av företaget
Telefon: 0476-129 85
E-post: palle@flak-containerservice.se (Den här E-postadressen är skyddad från spamrobotar.