Företaget

Älmhults Flak & Container Service AB startade 1992 med 1 anställd som arbetade utifrån en servicelastbil med reparationer av kapell och stativ. På hösten senare samma år köptes en lagerlokal som byggdes om till verkstad. 1996 skedde en tillbyggnad med en hall och kontor.

År 2000 utökades verksamheten med en filial i Jönköping och en ambulerande reparatör som åtgärdar problem på plats hos kunden.Under innevarande år kommer en ny anläggning med två nya skepp att byggas, detta kommer att innebära en fördubbling av kapaciteten.

Företaget har idag tolv anställda varav två arbetar med administration.